LES OPORTUNITATS DE L’ACORD
D’ASSOCIACIÓ

Com a ciutadà

Andorra incorporarà bona part del cabal comunitari sense renunciar a les especificitats que la fan única, segura i pròspera. L’Acord d’associació es compleixen els estàndards europeus en multitud d’àmbits, com el medi ambient, els transports, els drets del consumidor, la vigilància del mercat, el comerç, entre molts altres.

Els beneficis i implicacions de l’acord afecten tots els sectors del nostre dia a dia. Hi ha alguns elements més intangibles com la limitació del soroll, la qualitat de l’aire, o la seguretat dels productes que consumim i altres impactes molt més concrets com tenir menys obstacles a l’hora d’estudiar, treballar o residir a Europa, o poder beneficiar-se dels programes europeus als quals Andorra participi.

La lliure circulació de persones facilita que els andorrans puguin treballar, residir o plantejar-se una jubilació a qualsevol dels països europeus amb les mateixes condicions que els seus nacionals.

Estudis internacionals

Amb l’Acord d’associació els andorrans tindran la mateixa consideració que els estudiants dels estats membre a l’hora d’entrar a universitats europees (a part de les espanyoles, franceses o portugueses amb les que ja tenim acords bilaterals).

L’Acord preveu la participació a programes europeus, entre els quals hi ha Erasmus+ o Horizon 2020 als quals poden postular els estudiants o joves investigadors.

Noves oportunitats laborals

La lliure circulació de persones, un dels principis de l’acord, permet poder treballar o fer estades a un país europeu de forma senzilla i amb menys traves que en la situació actual.

L’Acord incorpora el mateix sistema de coordinació de la seguretat social de la UE. Això significa que, a fora, els andorrans podran gaudir dels mateixos drets i deures que els nacionals del país on treballin, i en el moment de retorn, tant el ciutadà andorrà com les seva família cumula les prestacions socials cotitzades a fora.

 

Expandint la trajectòria laboral

L’Acord obre la porta a que professionals establerts a Andorra puguin exercir a la resta de països de la UE, i viceversa. La lliure circulació de serveis facilitarà que la trajectòria laboral dels joves pugui ser més internacional que mai.

Com a casa

La coordinació de la seguretat social i la lliure circulació de persones i capitals permetran que els jubilats andorrans puguin instal·lar-se o residir en qualsevol país europeu amb les mateixes condicions que els seus nacionals.

Estudis internacionals

Amb l’Acord d’associació els andorrans tindran la mateixa consideració que els estudiants dels estats membre a l’hora d’entrar a universitats europees (a part de les espanyoles, franceses o portugueses amb les que ja tenim acords bilaterals).

L’Acord preveu la participació a programes europeus, entre els quals hi ha Erasmus+ o Horizon 2020 als quals poden postular els estudiants o joves investigadors.

Noves oportunitats laborals

La lliure circulació de persones, un dels principis de l’acord, permet poder treballar o fer estades a un país europeu de forma senzilla i amb menys traves que en la situació actual.

L’Acord incorpora el mateix sistema de coordinació de la seguretat social de la UE. Això significa que, a fora, els andorrans podran gaudir dels mateixos drets i deures que els nacionals del país on treballin, i en el moment de retorn, tant el ciutadà andorrà com les seva família cumula les prestacions socials cotitzades a fora.

 

Expandint la trajectòria laboral

L’Acord obre la porta a que professionals establerts a Andorra puguin exercir a la resta de països de la UE, i viceversa. La lliure circulació de serveis facilitarà que la trajectòria laboral dels joves pugui ser més internacional que mai.

Com a casa

La coordinació de la seguretat social i la lliure circulació de persones i capitals permetran que els jubilats andorrans puguin instal·lar-se o residir en qualsevol país europeu amb les mateixes condicions que els seus nacionals.

Com a EMPRESA

Amb l’acord d’associació, les empreses andorranes podran negociar fora del territori andorrà de forma més senzilla i directe que fins ara. L’acord dona accés a un mercat de 500 milions d’habitants, amb nous sectors i oportunitats a les quals ara no es pot accedir.

En contrapartida, els operadors del mercat interior podran operar des d’Andorra amb totes les garanties jurídiques que proporcionarà l’Acord, i incrementaran, així, el nombre d’iniciatives d’inversió estrangera i la creació de nous sectors d’activitat, fet que repercutirà en la generació de llocs de treball, en una reducció de la dependència d’uns pocs sectors i en nous ingressos per a l’Estat.

Agricultura i ramaderia

SABER MÉS

 • Més oportunitats de negoci: Andorra ja garanteix uns estàndards de salut animal i de seguretat alimentària molt elevats. Tot i això, la plena homologació de la normativa andorrana amb l’europea suposarà més oportunitats d’intercanvis comercials amb productes alimentaris i agroalimentaris, així com més seguretat per als consumidors de productes elaborats a Andorra.
 • Accés als distintius de qualitat europeus: els productors andorrans formen un sector en creixement que, tot i presentar unes xifres de producció modestes a escala europea, ha manifestat la voluntat de poder comercialitzar més enllà del territori andorrà. La normativa europea represa mitjançant l’Acord d’associació permetrà facilitar l’accés i la visibilitat dels productes andorrans als mercats europeus gràcies als distintius de qualitat. A més, l’homologació d’aquests productes és també un avantatge per als productors a l’hora de presentar-se –com ja han fet— a premis o certàmens internacionals.
 • Simplificació administrativa: la UE disposa d’eines tecnològiques de control i d’alerta als quals Andorra té un accés parcial. Són eines que garanteixen la protecció del consumidor i que simplifiquen les càrregues administratives tant per a les administracions com per als operadors econòmics. Amb l’Acord, Andorra hi podrà participar plenament.

Sector financer

SABER MÉS

 • Accés a un mercat molt més ampli que l’actual.
 • Possibilitat d’aspirar a treballs i concursos dels estats europeus en les mateixes condicions que les empreses nacionals.

Indústria i construcció

SABER MÉS

 • Un mercat molt més ampli que l’actual.
 • Més facilitats a l’hora d’oferir treballs o serveis a països de la Unió Europea, ja sigui de manera puntual o amb més llarga durada.
 • Possibilitat d’aspirar a treballs i concursos dels estats europeus en les mateixes condicions que les empreses nacionals.

Comerç

SABER MÉS

 • Accés a un mercat molt més ampli que l’actual.
 • Menys traves a l’hora de fer negocis amb Europa.
 • Més facilitats per fer negocis amb els operadors econòmics veïns gràcies a la lliure circulació de béns i de capitals.

Turisme i serveis

SABER MÉS

 • Un mercat molt més ampli que l’actual.
 • Més facilitats a l’hora d’oferir treballs o serveis a països de la Unió Europea, ja sigui de manera puntual o amb més llarga durada.
 • Possibilitat d’aspirar a treballs i concursos dels estats europeus en les mateixes condicions que les empreses nacionals.

Professionals liberals

SABER MÉS

 • Un mercat molt més ampli que l’actual.
 • Més facilitats a l’hora d’oferir treballs o serveis a països de la Unió Europea, ja sigui de manera puntual o amb més llarga durada.

Petites i mitjanes empreses

SABER MÉS

 • Un mercat molt més ampli que l’actual.
 • Més facilitats a l’hora d’oferir treballs o serveis a països de la Unió Europea, ja sigui de manera puntual o amb més llarga durada.

Com a ASSOCIASIÓ

Estar en xarxa més fàcilment que en l’actualitat amb altres associacions andorranes, per la via del capítol sobre cooperació de l’Acord d’associació.

Noves oportunitats d’accés a finançament per a determinats projectes per la via de la participació als programes europeus.

Com a PAÍS

S’obren les portes a una diversificació econòmica.

L’objectiu principal de l’Acord d’associació és incorporar un marc legal europeu que possibiliti de manera real la diversificació econòmica. Les oportunitats d’activitats en sectors nous, que fins ara quedaven paralitzades per la inexistència d’un marc legal o per normativa insuficient podran ara estudiar-se i desenvolupar-se. L’Acord d’associació en si no és suficient per diversificar l’economia, i la equivalència amb la normativa europea per si sola no és suficient. L’aparició de noves oportunitats i sectors dependrà en gran mesura de l’emprenedoria dels operadors andorrans i estrangers que vulguin tirar endavant propostes de negocis innovadores.

Una Andorra més sobirana

Andorra mantindrà la sobirania en qüestions clau com la fiscalitat, la seguretat o la política exterior. Però a més, l’Acord d’associació afegeix la possibilitat de que Andorra pugui participar en l’elaboració de les normes de la Unió Europea i pugui seure amb la UE en el si del Comitè Mixt que estableix l’Acord. Aquest fet assegura un diàleg entre Andorra i la UE al voltant de tots els àmbits que queden inclosos en l’Acord, una situació que ara no es dona i que constitueix un guany de sobirania i visibilitat a escala internacional.

Andorra, un soci de confiança amb label europeu

Ja fa anys que Andorra incorpora en les seves lleis el contingut de les normatives europees, ja que l’entorn del país així ho requereix. Però legislar com Europa no vol dir ser equivalent. L’Acord d’associació garanteix, tant als andorrans com als socis internacionals, l’equivalència de la normativa amb la Unió Europea i genera una confiança que fins ara tant Govern com els actors polítics, socials i econòmics del país s’han esforçat molt per explicar.

Accés a programes i finançament europeus

El projecte d’Acord d’associació incorpora un apartat específic sobre la cooperació amb la UE fora de les quatre llibertats. Es tracta la cooperació en altres àmbits i aquesta cooperació es materialitza, bàsicament, mitjançant la participació en programes europeus. L’Acord preveurà de quina manera es calcularà, financerament parlant, la participació d’Andorra i en quins àmbits es cooperarà. Com que té un cost econòmic, caldrà ser estratègics a l’hora de determinar en quins programes participa Andorra, però aquest és sens dubte un dels elements més interessants de l’Acord

Una administració moderna i eficaç

L’aplicació i la gestió de l’Acord d’associació requerirà d’unes estructures administratives modernes i eficaces. De fet, una de les principals conclusions dels països que tenen acords similars amb la UE, com Liechtenstein, ha estat precisament la millora de l’eficiència i la professionalització de la seva Administració.

La teva opinió és important en aquest procés.
Envia’ns les teves preguntes, dubtes o comentaris.

ET DONEM RESPOSTA

Contestem a les teves preguntes durant la Fira d'Andorra la Vella

L’ACCORD D’ASSOCIACIÓ
>
CLAR I SENSE FILTRES