Publicats els textos íntegres de l’Acord d’associació amb la Unió Europea en anglès

Un cop conclosa la revisió tècnica per part de la Comissió Europea, Andorra i San Marino; es publiquen els textos que conformen l’Acord d’associació coincidint amb la tramesa que avui mateix es fa als 27 Estats membres de la UE. El document íntegre i en llengua anglesa es podrà consultar als canals oficials i a andorraue.ad

La Comissió Europea ha adoptat aquest matí el text de l’Acord d’associació amb la Unió Europea, després que hagi finalitzat la revisió tècnica i jurídica del document per Andorra, San Marino i la pròpia Comissió. Això ha comportat la tramesa avui mateix del text als 27 Estats membres de la UE i la publicació íntegra del document, que s’ha estabilitzat en llengua anglesa.

A partir d’ara s’inicia el termini per fer les traduccions en les llengües oficials de la UE i al català, una fase que es preveu que estigui enllestida a principi de l’estiu.

Tal com el Govern ja havia exposat, els documents íntegres de l’Acord d’associació amb la UE s’han fet públics i consultables per a tothom un cop s’han finalitzat els treballs de revisió tècnica. Així doncs, ja es pot consultar en anglès a través de l’enllaç de la Comissió Europea i s’hi pot accedir a través del web andorraue.ad.

Enllaç al Comunicat de premsa de la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2286

Enllaç als documents que conformen el projecte d’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea publicat per la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2024)191&lang=en

Guia per l’accés als diferents documents

Annex, Part 1: Acord Marc i Protocols marc (parts comunes a Andorra i San Marino)
Annex, Part 2 a 7: Protocol i Annexos específics per Andorra
Annex, Part 8 a 13: Protocol i Annexos específics de San Marino
Annex, Part 14: Declaracions