QUI SOM

LA SECRETARIA D’ESTAT D’AFERS EUROPEUS

La Secretaria d’Estat d’Afers Europeus (SEAEU), adscrita als Serveis del Cap de Govern coordina i fer el seguiment de la política exterior d’Andorra amb la Unió Europea. 

Aquesta secretaria d’Estat es crea al 2019 amb tres objectius:

1

Avançar en les negociacions d’un acord d’associació amb la Unió Europea que permeti a Andorra diversificar la seva economia participant en el Mercat Interior.

2

Promoure accions que permetin a la societat andorrana formar-se una opinió sobre el contingut de l’Acord, amb vista a la celebració d’un referèndum.

3

Preparar les estructures necessàries per a l’aplicació de l’Acord.

LA DELEGACIÓ NEGOCIADORA

Les delegacions estan conformades per les persones que s’asseuen a la taula de negociació per redactar el contingut de l’Acord d’associació d’acord amb el què estableixen els respectius mandats.

PER PART D'ANDORRA


El Secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, encapçala la delegació negociadora d’Andorra pera l’Acord d’associació. En aquesta delegació l’acompanyen:

- Els representants dels coprínceps

- L’ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Sra. Esther Rabasa

- L’equip tècnic de la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus

- Els diplomàtics de l’ambaixada d’Andorra a la UE

- Els experts d’Andorra per a cada tema, segons els temes tractats en cada sessió de negociació. Aquests experts són majoritàriament responsables dels departaments i ministeris del Govern, però també representants de les entitats públiques i parapúbliques d’Andorra.

- Els assessors del govern, segons els temes tractats en cada sessió de negociació.

PER PART DE LA UNIÓ EUROPEA


- Els representants del Secretariat General de la Comissió Europea responsables de la negociació.

- Els responsables de les Direccions Generals de la Comissió Europea per a cada temàtica.

- Representants del Servei Jurídic de la Comissió Europea.

ACORD POLÍTIC PER A LA NEGOCIACIÓ D'UN ACORD D'ASSOCIACIÓ ENTRE ANDORRA I LA UNIÓ EUROPEA

El cap de Govern, Xavier Espot, juntament amb els presidents dels cinc grups parlamentaris representats al Consell General, van signar el 26 d’octubre de 2020 l’acord polític per a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea (UE). L’entesa entre l’Executiu i els representats al parlament permet establir el marc general de desenvolupament dels treballs de preparació de les sessions de negociació pendents.
Amb la signatura es referma la voluntat de totes les forces polítiques d’encaminar de manera consensuada la futura entesa amb la UE, amb la finalitat d’aconseguir una participació progressiva i estructurada al mercat interior de la Unió.

Participants a l’Acord Polític