QUI SOM

LA SECRETARIA D’ESTAT PER A LES RELACIONS AMB LA uNIÓ EUROPEA

La Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea (SEUE), adscrita als Serveis del Cap de Govern, coordina la política exterior d’Andorra amb la Unió Europea i en fa el seguiment.

Aquesta Secretaria d’Estat es crea al 2019 amb tres objectius:

1

Avançar en les negociacions d’un acord d’associació amb la Unió Europea que permeti a Andorra diversificar la seva economia participant en el mercat interior.

2

Promoure accions que permetin a la societat andorrana formar-se una opinió sobre el contingut de l’Acord, amb vista a la celebració d’un referèndum.

3

Preparar les estructures necessàries per aplicar l’Acord d’associació.

LA DELEGACIÓ NEGOCIADORA

Les delegacions estan formades per les persones que s’asseuen a la taula de negociació per redactar el contingut de l’Acord d’associació d’acord amb el que estableixen els mandats respectius.

PER PART D'ANDORRA


El secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, encapçala la delegació negociadora d’Andorra per a l’Acord d’associació. En aquesta legació l’acompanyen:

- Els representants dels coprínceps.

- L’ambaixadora d’Andorra a la Unió Europea, Sra. Esther Rabasa.

- L’equip tècnic de la Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la UE.

- Els diplomàtics de l’Ambaixada d’Andorra a la UE.

- Els experts d’Andorra per a cada tema, segons els temes tractats en cada sessió de negociació. Aquests especialistes són majoritàriament responsables dels departaments i ministeris del Govern, però també representants de les entitats públiques i parapúbliques.

- Els assessors del Govern, segons els temes tractats en cada sessió de negociació.

PER PART DE LA UNIÓ EUROPEA


- Els representants del Secretariat General de la Comissió Europea responsables de la negociació.

- Els responsables de les direccions generals de la Comissió Europea per a cada temàtica.

- Representants del Servei Jurídic de la Comissió Europea.

ACORD POLÍTIC PER A LA NEGOCIACIÓ D'UN ACORD D'ASSOCIACIÓ ENTRE ANDORRA I LA UNIÓ EUROPEA (2020-2023)

El cap de Govern, Xavier Espot i els presidents dels cinc grups parlamentaris representats al Consell General van signar el 26 d’octubre del 2020 l’acord polític per a la negociació de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea (UE). L’entesa entre l’Executiu i els representats al parlament permet establir el marc general de desenvolupament dels treballs de preparació de les sessions de negociació pendents.
Amb la signatura es referma la voluntat de totes les forces polítiques d’encaminar de manera consensuada la futura entesa amb la UE, amb la finalitat d’aconseguir una participació progressiva i estructurada en el mercat interior de la Unió.

Participants a l’acord polític